Len pár otázok…

späť na výber
komu sa najviac podobáš?

1 / 6
Koľko máš rokov?

Výnosy z druhého piliera závisia hlavne od dĺžky sporenia.
Dôchodkový vek je aktuálne 62-64 rokov.

Aké máš skúsenosti s investovaním? Tvoje skúsenosti s investovaním sú výhodou, ale nie sú podmienkou efektívneho sporenia v druhom pilieri.
Aký je tvôj hlavný dôvod pre sporenie v druhom pilieri? Príspevky hradí štát. Začínaš si sporiť hneď po vstupe a neplatíš nič navyše. Sporia si aj ženy na materskej a rodičovskej dovolenke.
Aké preferuješ riziko vs. výnos z investícií? Investovanie vždy bolo a bude spojené s určitou mierou rizika. Čím nižšie riziko, tým nižšie výnosy a naopak.
Ako by si zareagoval/a na pokles svojej investície? Chceme aby si bol/a v pohode. Potrebujeme poznať tvoju reakciu na prípadné výkyvy, aby sme ti vybrali adekvátny fond.
Čo by pre teba znamenal pokles svojej investície? Chceme aby si bol/a v pohode. Potrebujeme poznať tvoju reakciu na prípadné výkyvy, aby sme ti vybrali adekvátny fond.

Na základe tvojich odpovedí
ti odporúčame investovať do

INDEXOVÝCH FONDOV

Do dôchodku máš ďaleko a preto môžeš byť odvážny/a.
V indexových fondoch budeš mať dlhodobo najlepšie výnosy.

vyplniť dotazník znovu

späť na výber komu sa najviac podobáš?

Vyber komu sa najviac podobáš

Nepodobám sa a chcem vyplniť investičný dotazník

Vyber si fond

Názov fondu
Ročný výnos od vzniku
Riziko vs. výnos Investovanie vždy bolo a bude spojené s určitou mierou rizika. Čím nižšie riziko, tým nižšie výnosy a naopak.
DSS

NN Index Global
indexový negarantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
10.56 %
Riziko vs. výnos
mierne
4/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investičná stratégia kopíruje zloženie finančného indexu MSCI World EUR.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
23,8 %
Majetok
3 754,58 mil. €
Fondov
5

VÝHODY A NEVÝHODY

Jeden z najvýnosnejších indexových fondov (od vzniku p.a.)
Online rozhranie WebKlient
Najširšia ponuka fondov
Rok vzniku 2012
Garantovaný? Nie
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár Slovenská sporiteľňa, a.s.
Horizont Dlhodobý
Správa Pasívna
Zloženie fondu Akcie 99 %, peňažné investície 1 %
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,113205 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 1 963,12 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 12,42 %

Kooperativa ESG indexový
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
8.61 %
Riziko vs. výnos
mierne
4/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investičná stratégia kopíruje 5 ESG akciových indexov od S&P, BARCLAYS, NASDAQ a ECPI.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
4,5 %
Majetok
709,99 mil. €
Fondov
2

VÝHODY A NEVÝHODY

Podpora spoločensky zodpovedného podnikania (ESG)
Webové rozhranie Online dôchodok
Rok vzniku 2012
Garantovaný? Nie
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár ČSOB, a.s.
Horizont Dlhodobý
Správa Pasívna
Zloženie fondu Akcie 99 %, peňažné investície 1 %
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,091187 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 375,87 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 2,38 %

NN Rešpekt
akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
7.52 %
Riziko vs. výnos
mierne
4/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 49 rokov, prípadne ak majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do ESG akcií, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
23,8 %
Majetok
3 754,58 mil. €
Fondov
5

VÝHODY A NEVÝHODY

Najvýnosnejší akciový fond (od vzniku p.a.)
Podpora spoločensky zodpovedného podnikania (ESG)
Online rozhranie WebKlient
Najširšia ponuka fondov
Rok vzniku 2012
Garantovaný? Nie
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár Slovenská sporiteľňa, a.s.
Horizont Dlhodobý
Správa Aktívna
Zloženie fondu Akcie 99 %, peňažné investície 1 %
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,080719 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 269,61 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 1,71 %

NN Dynamika
akciový negarantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
3.83 %
Riziko vs. výnos
mierne
3/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby do 54 rokov, prípadne ak majú viac ako 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do akcií a dlhopisov, menšiu časť aj do drahých kovov.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
23,8 %
Majetok
3 754,58 mil. €
Fondov
5

VÝHODY A NEVÝHODY

Online rozhranie WebKlient
Najširšia ponuka fondov
Rok vzniku 2005
Garantovaný? Nie
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár Slovenská sporiteľňa, a.s.
Horizont Dlhodobý
Správa Aktívna
Zloženie fondu Akcie 70 %, dlhopisy 25 %, drahé kovy 5 %, peňažné investície 1 %
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,068657 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 432,61 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 2,74 %

NN Harmónia
zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
2.93 %
Riziko vs. výnos
mierne
3/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos za cenu vyššieho rizika. Je vhodný pre osoby od 54 do 59 rokov, prípadne ak majú 5 až 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do dlhopisov a akcií, menšiu časť aj do drahých kovov.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
23,8 %
Majetok
3 754,58 mil. €
Fondov
5

VÝHODY A NEVÝHODY

Online rozhranie WebKlient
Najširšia ponuka fondov
Rok vzniku 2005
Garantovaný? Nie
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár Slovenská sporiteľňa, a.s.
Horizont Dlhodobý
Správa Aktívna
Zloženie fondu Dlhopisy 49 %, akcie 45 %, drahé kovy 5 %, peňažné investície 1%
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,057942 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 126,75 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 0,80 %

Kooperativa dlhopisový
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
1.81 %
Riziko vs. výnos
nízke
2/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne nižší výnos pri nižšej miere rizika. Je vhodný pre osoby nad 54 rokov, prípadne ak majú menej ako 10 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do bezpečných cenných papierov s vysokým ratingom.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
4,5 %
Majetok
709,99 mil. €
Fondov
2

VÝHODY A NEVÝHODY

Najvýnosnejší dlhopisový fond (od vzniku p.a.)
Webové rozhranie Online dôchodok
Rok vzniku 2005
Garantovaný? Áno
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár ČSOB, a.s.
Horizont Strednodobý
Správa Aktívna
Zloženie fondu Dlhopisy 88 %, peňažné investície 12 %
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,046926 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 334,12 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 2,11 %

NN Solid
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Ročný výnos od vzniku
1.39 %
Riziko vs. výnos
nízke
2/7

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne nižší výnos pri nižšej miere rizika. Je vhodný pre osoby nad 59 rokov, prípadne ak majú menej ako 5 rokov do dôchodku. Investuje hlavne do štátom garantovaných dlhopisov a do podnikových dlhopisov s vysokým ratingom.

VÝKONNOSŤ (ROČNE)

INFORMÁCIE O DSS

Názov
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Podiel spoločnosti na trhu
23,8 %
Majetok
3 754,58 mil. €
Fondov
5

VÝHODY A NEVÝHODY

Online rozhranie WebKlient
Najširšia ponuka fondov
Rok vzniku 2005
Garantovaný? Áno
Poplatky 0,425 % p.a. za správu majetku
Depozitár Slovenská sporiteľňa, a.s.
Horizont Strednodobý
Správa Aktívna
Zloženie fondu Dlhopisy 99 %, peňažné investície 1%
Online prístup do účtu klienta Áno
Mobilná aplikácia Nie
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,043262 €
Čistá hodnota majetku vo fonde 962,68 mil. €
Podiel hodnoty majetku vo fonde na celkovom majetku v druhom pilieri 6,09 %
Potrebuješ poradiť? Volaj!
Marián
Teraz offline
+421 33 2020 255
Po–Pia   8–17

3 NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Pre koho je vhodný druhý pilier?

Druhý pilier je vhodný pre všetkých pracujúcich Slovákov od 15 do 55 rokov, ktorí chcú aktívne prispievať k budúcemu dôchodku a mať viac kontroly nad svojimi financiami v dôchodkovom veku.

Aké mám istoty, že neprídem o peniaze?

Tvoje peniaze v druhom pilieri sú spravované stabilnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami s licenciou a dohľadom Národnej banky Slovenska. Tieto opatrenia zabezpečujú bezpečnosť a transparentnosť tvojich investícií.

Môžem vystúpiť z druhého piliera?

Áno, od mája 2023 umožňuje zákon prestať sporiť na osobnom účte v druhom pilieri pre tých, ktorí automaticky vstúpili po 1. máji 2023 a boli v druhom pilieri menej ako dva roky. Navyše si môžeš kedykoľvek zmeniť fond (v rámci svojej DSS) alebo každých 6 mesiacov bezplatne prestúpiť do inej DSS.