Ikona - Cookie

Pravidlá používania
cookies

Prevádzkovateľom je Dôchodok.sk, s.r.o., so sídlom Ferdinanda Píseckého 2378/4, 900 01 Modra,
IČO: 53 073 274, zápis v OR MS Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 144968/B.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných
údajov – webové stránky a cookies

Ak navštívite naše webové stránky www.dochodok.sk, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor cookie.

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok prostredníctvom služieb, ako Google Analytics. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci ich webové stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies používame?

Nevyhnutné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Vo vzťahu k ostatným kategóriám cookies platí, že iné cookies s výnimkou nevyhnutných nevyužívame.

Detailné informácie o tom, aké konkrétne cookies využívame vrátane ich opisu a uvedenia doby uchovávania údajov pri používaní konkrétnych cookies nájdete v časti „Nastavenia cookies“, kde si viete každú jednotlivú kategóriu používaných cookies rozkliknúť (rozrolovať).

Analytické (marketingové) cookies

Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď. Marketingové cookies sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookie sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám. Na využívanie oboch týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nebudeme tieto cookies využívať.

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na našich stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade nevyhnutných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné TU.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, tieto spájame s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza prístupom na naše webové stránky. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Informácie o dĺžke uchovávania nami používaných cookies sa dozviete v časti „Nastavenia cookies“.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať:

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní alebo sa domnievate, že Vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete sa so svojim podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií o postupe podávania podnetov sa dozviete na www.dataprotection.gov.sk

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 01.01.2023.