Tu nájdeš
odpovede…

Preskúmaj, na čo sa pýtajú ostatní a ak budeš mať ďalšie otázky, neváhaj sa obrátiť na náš zákaznícky servis.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Aký je rozdiel medzi prvým a druhým pilierom?

Prvý pilier je základný dôchodkový pilier, ktorý je povinný a zabezpečuje základné dôchodky od štátu. Druhý pilier je dobrovoľný a umožňuje občanom investovať do súkromných dôchodkových fondov napríklad tu.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Do druhého dôchodkového piliera môže vstúpiť každý človek vo veku od 15 do 40 rokov, ktorý v minulosti pracoval a má históriu v Sociálnej poisťovni.

Koľko stojí založenie druhého piliera?

Založenie druhého piliera na Dôchodok.sk je úplne zadarmo. Poplatok za vedenie účtu pri DSS je 0,425 % z ročnej výšky majetku vo fonde a strháva sa automaticky.

Kedy dosiahnem dôchodkový vek?

Aktuálna hranica dôchodku je 64 rokov a riadny dôchodkový vek sa postupne predlžuje.

SPRÁVA ÚČTU A INVESTÍCIE

Koľko ma stojí správa účtu a fondov?

Poplatok za vedenie účtu pri DSS je 0,425 % z ročnej výšky majetku vo fonde a strháva sa automaticky. Do roku 2025 poklesne na 0,4 %.

Kto zabezpečuje dohľad nad mojimi peniazmi?

Národná banka Slovenska, depozitár (napríklad komerčné banky), audítor, vnútorná kontrola dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ty sám osobne na svojom dôchodkovom účte.

Môžem do druhého piliera posielať viac peňazí?

Áno, do druhého piliera môžeš posielať aj viac peňazí ako sú zákonom stanovené 4 percentá z hrubej mzdy. Môžeš prispievať aj z čistej mzdy po zaplatení povinných odvodov a daní. Výška príspevku je na tebe a peniaze môžeš investovať do ľubovoľných fondov. Tieto úspory sa ukladajú na osobný účet a môžeš si ich vybrať až po dovŕšení dôchodkového veku.

Ako zistím, či mám založený druhý pilier?

Správcovské spoločnosti ti každý rok zasielajú informácie o osobnom účte. Tiež môžeš skontrolovať svoje zapojenie do druhého piliera na výplatnej páske alebo telefonicky v Sociálnej poisťovni.

Ako si vybrať správny fond?

Výber fondu závisí od individuálnych preferencií, najmä od veku. Na našom webe nájdeš dotazník, ktorý ti pomôže zvoliť ten správny fond podľa svojich potrieb a cieľov. Rovnako ti radi poskytneme individuálnu pomoc pri výbere, ak nás kontaktuješ.

Ako si môžem zmeniť osobné údaje?

Zmeny v tvojich osobných údajoch môžeš pohodlne vykonať po online prihlásení sa do svojho osobného dôchodkového účtu alebo na pobočke svojej DSS.

VÝBER PEŇAZÍ A DÔCHODKY

Kto a akým spôsobom vypláca dôchodok z druhého piliera?

Dôchodok z druhého piliera vypláca konkrétne dôchodková spoločnosť alebo poisťovňa, ktorá vlastní licenciu od NBS. Môžeš si vybrať, ako ti dôchodok bude vyplácaný – dočasný dôchodok, doživotný dôchodok alebo programový výber. Od roku 2026 sa zmení výplata dôchodkov z druhého piliera. Viac informácií nájdete v našom blogu.

Aký dôchodok môžem očakávať z druhého piliera?

Výška dôchodku z druhého piliera závisí od výšky tvojej výplaty a doby, po ktorú si prispieval/a. V prípade najúspešnejších sporiteľov môže dôchodok dosahovať stovky eur mesačne.

Kedy môžem požiadať o výplatu peňazí z druhého piliera?

O výplatu peňazí z druhého piliera môžeš požiadať 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Nárok na dôchodok máš až v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahneš penzijný vek.

Ako a kedy si môžem vybrať peniaze z druhého piliera?

Peniaze nasporené v druhom pilieri sú určené na výplatu doživotného dôchodku, preto neodporúčame ich jednorázový výber. Napriek tomu je tu možnosť, že ak sporiteľovi vychádza dôchodok z I. piliera (vrátane invalidného, výsluhového a dôchodku z cudziny) dokopy viac ako 651,70 EUR (tzv. referenčná suma), môže po dosiahnutí dôchodkového veku požiadať svoju správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy v II. pilieri jednorázovo.

ĎALŠIE OTÁZKY

Čo je POMB?

Priemerný osobný mzdový bod. Vyjadruje vzťah medzi tvojou priemernou mzdou a priemernou mzdou v hospodárstve. Čím vyšší je tvoj POMB, tým viac zarábaš v porovnaní s priemerom. Ak je tvoj POMB vyšší ako 1,25, tvoj dôchodok v prvom pilieri sa znižuje v prospech ľudí s nižším POMB.

Ak je to s invalidným dôchodkom?

Ak poberáš invalidný dôchodok, nemáš nárok na dôchodok aj z druhého piliera. Druhý pilier je určený iba na zabezpečenie starobného dôchodku.

Ako môžem reklamovať nepripísané príspevky?

Kontaktuj infolinku Sociálnej poisťovne.

Ako môžem podať sťažnosť?

Ak máš nejakú negatívnu skúsenosť s našou spoločnosťou, môžeš poslať sťažnosť mailom alebo poštou. Do sťažnosti napíš svoje údaje, spresni, o čo presne ide, vysvetli dôvody a pripoj prípadné dokumenty. Odpoveď dostaneš do 30 dní.

Nenašiel si svoju odpoveď?

Napíš alebo zavolaj a my
ti radi poradíme

KONTAKT

SPOČÍTAJ SI DÔCHODOK

PLAT
500
3 500
Tvoja priemerná mesačná výplata (čistá mzda). Výnosy sa odvíjajú od výšky povinných odvodov vychádzajúcich z tvojho príjmu.
VEK
15
39
Zadaj koľko máš rokov. Výnosy fondov závisia hlavne od dĺžky sporenia.
VÝNOS P.A.
1 %
10 %
Percentuálna výška ročného výnosu. Čím vyšší výnos, tým vyššie investičné riziko a naopak.
DÔCHODOK
Očakávaná výška mesačného dôchodku z 1. a 2. piliera celkom.
DÔCHODOK
Očakávaná výška mesačného dôchodku z 1. a 2. piliera celkom.
1. PILIER
400
Očakávaná výška mesačného dôchodku bez 2. piliera.
1. PILIER + 2. PILIER
400
+
400
Očakávaná výška mesačného dôchodku vrátane 2. piliera.

AKO TO POČÍTÁME?Predpokladáme odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a čas strávený na dôchodku 15 rokov.

Vysvetlivky k grafu
1. pilier
2. pilier
Rozdiel oproti 1. pilieru