Často kladené otázky - Dôchodok.sk

Často kladené otázky

 • 1. Aký je rozdiel medzi prvým a druhým pilierom?
  Prvý pilier spravuje Sociálna poisťovňa, druhý pilier majú na starosti dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Ak ste si doteraz sporili iba v prvom pilieri, vaše odvody vo výške 18 percent z hrubej mzdy končili v Sociálnej poisťovni, ktorá ich automaticky presúvala na vyplácanie aktuálnych dôchodkov. Ak ste si sporili aj v druhom pilieri, časť odvodov smerovala na váš osobný účet v DSS. Podiel sa postupne zvyšoval – zo 4,25 percenta v roku 2017 na aktuálnych 5,5 percenta. V roku 2025 sa príspevok zvýši na 5,75 percenta. Od roku 2027 by mal stúpnuť na 6 percent.
 • 2. Kto môže vstúpiť do druhého piliera?
  Požiadať o vstup do druhého piliera môže každý, kto pracuje a dosiahol maximálne 40 rokov. Vstúpiť môže aj brigádnik, pracujúci na dohodu, nezamestnaný, človek na materskej/rodičovskej dovolenke, živnostník, konateľ v s.r.o., ak v si v minulosti platil odvody. Od 1. mája 2023 je do druhého piliera zaradený každý, kto prvýkrát získal prácu. Ak si do 180 dní nevyberie DSS-ku sám, urobí to za neho Sociálna poisťovňa. Následne bude mať ďalšie dva roky na to, aby vystúpil z druhého piliera. Ak vystúpi a v budúcnosti sa rozhodne opäť vstúpiť, môže tak urobiť hocikedy do 40-tky.
 • 3. Koľko stojí založenie druhého piliera?
  Založenie osobného účtu je bezplatné, s uzavretím zmluvy nie sú spojené žiadne poplatky.
 • 4. Koľko ma stojí správa účtu a fondov?
  S platnosťou od 1. januára 2023 sa zrušil poplatok za vedenie účtu vo výške maximálne jedno percento z pripísaného vkladu. Taktiež sa zrušil poplatok za zhodnotenie peňazí. Stúpla však úhrada za spravovanie fondov z 0,3 percenta z priemernej ročnej výšky majetku vo fonde na 0,45 percenta. Ak niekto zarába 1000 eur v hrubom a do druhého piliera prispieva 55 eur mesačne, v prípade, že by sa úspory nezhodnotili ani neznehodnotili, DSS si môže za manažovanie strhnúť 0,45 percenta zo 660 eur, teda 29,7 eura ročne. Odmena bude postupne klesať až na úroveň 0,4 percenta v roku 2025.
 • 5. Kto zabezpečuje dohľad nad vašimi peniazmi?
  Národná banka Slovenska, depozitár (napríklad komerčné banky), audítor, vnútorná kontrola dôchodkovej správcovskej spoločnosti a vy osobne na svojom dôchodkovom účte.
 • 6. Môžem do druhého piliera posielať viac peňazí, ako je zákonom stanových 5,5 percenta z hrubej mzdy?
  Do druhého piliera môžete prispievať aj z čistej mzdy, teda z peňazí, ktoré vám z výplaty ostanú po zaplatení povinných odvodov a daní. Výška príspevku je výlučne na vás a peniaze môžete investovať do ľubovoľných fondov. Tieto peniaze sa ukladajú na inom účte, než kam smerujú povinné odvody. Tieto úspory si budete môcť vybrať až po dovŕšení dôchodkového veku.
 • 7. Môžem vystúpiť z druhého piliera?
  Do mája 2023 zákon vystúpenie z druhého piliera neumožňoval vôbec. Od spomínaného dátumu si bude môcť prestať sporiť na osobnom účte ten, kto automaticky vstúpil po 1. máji 2023 a bol v druhom pilieri menej ako dva roky.
 • 8. Ako zistím, či mám založený druhý pilier?
  Správcovské spoločnosti každý rok posielajú sporiteľom informácie o osobnom účte. Zapojenie do druhého piliera zistíte aj z výplatnej pásky, prípadne telefonicky – v Sociálnej poisťovni.
 • 9. Ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť?
  Kto sa o dôchodok nezaujíma a do zamestnania nastúpil prvýkrát po 1. máji 2023, pridelia mu správcovskú spoločnosť náhodným výberom. Pre ostatných môže byť správnou voľbou Dôchodok.sk. Radi vám s výberom pomôžeme.
 • 10. Ako často môžem zmeniť DSS?
  DSS si môžete vyberať podľa vlastného uváženia, ale najviac dvakrát ročne.
 • 11. Ako si vybrať správny fond?
  Kto má do penzie ďaleko, nemal by sa báť väčšieho rizika a siahnuť po akciových či indexových fondoch. S rastúcim vekom sa odporúča presúvať peniaze do menej zarábajúcich, no bezpečnejších dlhopisových fondov. Ak sa neviete rozhodnúť, využite služby Dôchodok.sk.
 • 12. Aká je moja predvolená investičná stratégia (PIS)?
  PIS kombinuje sporenie v dvoch fondoch: v indexovom negarantovanom a dlhopisovom garantovanom podľa veku sporenia. Ak máte do 50 rokov, vaše úspory sú 100% v indexovom negarantovanom fonde, po dosiahnutí stanoveného veku sa vaše úspory presúvajú do dlhopisového garantovaného fondu tempom 4% ročne. Viac sa dozviete tu.
 • 13. Ako často môžem meniť fondy?
  Fondy si môžete bezplatne meniť kedykoľvek. DSS vám poskytne prihlasovacie údaje k vášmu dôchodkovému účtu a je už len na vás, akú investičnú stratégiu si zvolíte.
 • 14. Čo robiť pri poklese trhov?
  Základná rade znie: nepanikáriť! Dôchodkové fondy sú aktívne na trhoch, ktoré majú svoje cykly a výkyvy. Minulosť opakovane ukázala, že na finančných trhoch sa zarába práve v zlých časoch, hoci spočiatku to tak nevyzeralo. Zároveň platí, že výsledky minulých rokov nie sú zárukou budúceho vývoja.
 • 15. Ako a kedy si môžem vybrať peniaze z druhého piliera?
  Nie je to možné. Keďže ide o povinné príspevky určené na výplatu vašej budúcej penzie, zákon taký výber nedovoľuje.
 • 16. Ako si môžem zmeniť osobné údaje?
  Stačí sa prihlásiť do osobného dôchodkového účtu a takmer všetky zmeny viete uskutočniť online.
 • 17. Ako môžem reklamovať nepripísané príspevky?
  Kontaktujte infolinku Sociálnej poisťovne.
 • 18. Ako môžem podať sťažnosť?
  Sťažnosť môžete poslať mailom alebo poštou na našu adresu. V sťažnosti uveďte osobné údaje, špecifikujte službu, ktorej sa sťažnosť týka, popíšte dôvody a priložte dokumenty, ktoré s ňou súvisia. Do 30 dní dostanete vyjadrenie.
 • 19. Aký dôchodok môžem očakávať z druhého piliera?
  Kľúčová je výška výplaty a dĺžka sporenia. Najúspešnejší sporitelia budú mať nárok na stovky eur mesačne.
 • 20. Kedy dosiahnem dôchodkový vek?
  Nárok na penziu po dovŕšení 64 rokov veku poslanci na jeseň 2022 zrušili. Dôchodkový vek by sa mal zvyšovať každý rok približne o dva mesiace, a to až do momentu, keď sa dôchodkový systém stane udržateľným.
 • 21. Kedy môžem požiadať o výplatu peňazí z druhého piliera?
  60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Nárok na dôchodok máte až v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahnete dôchodkový vek.
 • 22. Ak poberám invalidný dôchodok, mám nárok na invalidný dôchodok aj z druhého piliera?
  Nie, druhý pilier je určený na zabezpečenie starobného dôchodku.
 • 23. Kto a akým spôsobom vypláca dôchodok z druhého piliera?
  Konkrétna dôchodková spoločnosť alebo poisťovňa, ktorá vlastní licenciu od NBS. Môžete sa rozhodnúť, ako vám dôchodok bude vyplácaný. Na výber sú dočasný dôchodok, doživotný dôchodok alebo programový výber. Od roku 2025 sa zmení výplata dôchodkov z druhého piliera. Viac sa dozviete v našom blogu.
 • 24. Čo je POMB?
  Je to priemerný osobný mzdový bod a vyjadruje vzťah medzi vašou priemernou mzdou a priemernou mzdou v hospodárstve. Ak je POMB 1, tak vaša priemerná mzda za celú vašu kariéru bola vo výške priemernej mzdy. Ak je váš POMB 0,8, tak ste zarábali o 20 percent menej ako priemer. V prípade, že váš POMB je 1,5, mzda bola o 50 percent vyššia ako priemer v hospodárstve. Ak je váš POMB vyšší ako 1,25, váš dôchodok v prvom pilieri sa v rámci solidarity redukuje v prospech poistencov s POMB nižším ako 1.