Dobrý plán
na dobrý
život

Plnohodnotný web pripravujeme, zatiaľ ťa chceme
informovať o budúcnosti vybavenia si dôchodku
behom pár klikov.

Čo je dôchodok.sk

Plánujeme spolupracovať so všetkými DSS a DDS na trhu:

Čo je
dôchodok.sk

Je to naplnenie našej dlhodobej vízie priblížiť problematiku
dôchodku bežným ľuďom a hlavne mladej generácii.

Chceme ich vzdelávať v oblasti dôchodku, vysvetľovať
im dôležitosť súkromného sporenia a správne
nastaveného portfólia.

A to ich rečou, jednoducho a zrozumiteľne,
nie „právnicky”.

Náš cieľ

Túto otázku pokladáme za zásadnú.
Naším cieľom nie je zisk z provízií ani zasahovanie
do konkurenčného prostredia medzi dôchodkovými
spoločnosťami.

Chceme mať v portfóliu všetky spoločnosti pôsobiace na trhu,
ktoré sa budú môcť prezentovať svojimi výsledkami
a dodatočnými službami zákazníkom. Transparentne,
bez nejakého prifarbovania a zahmlievania.

Naším primárnym cieľom je vybudovať si dobré meno a stať
sa prvou voľbou bežných ľudí pri získavaní informácií a robení
zásadných rozhodnutí v oblasti dôchodkového sporenia.