Predvolená investičná stratégia

PREDVOLENÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA (ďalej len PIS)

PIS pre nových sporiteľov

Cieľom PIS je umožniť sporiteľom sporiť si na dôchodok v druhom pilieri tak, aby vo finále mali čo najvyšší dôchodok. 

PIS predstavuje sporenie v dvoch dôchodkových fondoch - indexovom negarantovanom a dlhopisovom garantovanom fonde. Pomer sporenia v týchto dôchodkových fondoch sa automaticky mení v závislosti od veku sporiteľa. Zákonom stanovená PIS teda nastaví investovanie individuálne pre každého sporiteľa podľa jeho veku.  Samozrejme, ak s nastavením podľa PIS nesúhlasíte, môžete si svoje príspevky posielať do fondov, ktoré si sami vyberiete.

10 FAKTOV O PIS, ktoré by ste mali vedieť

1. Zmyslom PIS je, aby si ľudia, ktorí majú do dôchodku veľa času, zbytočne nesporili konzervatívne a neoberali sa tak o možné výnosy.

2. Nemusíte mať skúsenosti s investovaním, ani sa zamýšľať, či máte investovanie v druhom pilieri nastavené správne.

3. Do PIS bude zaradený každý, kto automaticky vstúpi do druhého piliera (čiže začal pracovať po 1. máji 2023).

4. Z PIS môžete kedykoľvek vystúpiť a opätovne do nej vstúpiť.

5. Podľa PIS môžete sporiť iba v dvoch fondoch - indexovom negarantovanom a dlhopisovom garantovanom fonde.

6. Podľa toho, koľko máte rokov, sa vaše úspory presúvajú medzi týmito fondmi automaticky.

7. Do stanoveného veku (aktuálne je to 50 rokov, môže sa meniť v závislosti od strednej dĺžky života) si sporíte 100% majetku v indexovom negarantovanom fonde, ktorý je dynamickejší a má potenciál priniesť najvyššie výnosy.

8. Po dosiahnutí stanoveného veku sa vám majetok automaticky presúva do konzervatívnejšieho dlhopisového fondu tempom 4% ročne.

9. Tempo presunu môžete znížiť o polovicu, stačí o to požiadať DSS.

10. MPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) očakáva, že zavedením PIS sa sporiteľom ich dôchodkové úspory zvýšia o 60%

A ako konkrétne vyzerá PIS podľa veku sporiteľa?

Dosiahnutý vek sporiteľa Indexový fond Dlhopisový fond
49 rokov 100 % 0 %
50 rokov 96 % 4 %
51 rokov 92 % 8 %
52 rokov 88 % 12 %
53 rokov 84 % 16 %
54 rokov 80 % 20 %
55 rokov 76 % 24 %
56 rokov 72 % 28 %
57 rokov 68 % 32 %
58 rokov 64 % 36 %
59 rokov 60 % 40 %
60 rokov 56 % 44 %
61 rokov 52 % 48 %
62 rokov 48 % 52 %
63 rokov 44 % 56 %
64 rokov 40 % 60 %

PIS pre existujúcich sporiteľov

Ak už sporiteľom v druhom pilieri ste, vo februári vám DSS poslala informáciu a možnosti byť účastný v PIS. Ak sa nerozhodnete inak, rozloženie vášho majetku sa vzhľadom na váš vek automaticky upraví podľa PIS. Existujúci sporitelia sa delia na dve skupiny:

Existujúci sporiteliaPrečo boli začlenení?Rok narodeniaZmena nastavenia sporenia v druhom pilieri
Pasívni sporiteliaak ich majetok bol v roku 2013 presunutý do dlhopisového garantovaného fondu a odvtedy neurobili žiadnu zmenu v nastavení druhého pilierado roku narodenia 1968iba nové povinné príspevky budú automaticky presunuté do indexového fondu, a to až kým nedosiahnu zákonom určené rozloženie majetku podľa ich veku
od roku 1969postupný automatický presun celého majetku aj nových povinných príspevkov podľa PIS
Aktívni sporiteliaak po presune majetku do dlhopisového fondu v roku 2013 zmenili rozloženie svojich úspor alebo prestúpili do inej DSSnastavenie majetku týchto sporiteľov nebude automaticky zmenené podľa PIS, do konca mája 2023 musia zaslať svoj prejav vôle byť zúčastnený v PIS

PIS nie je povinná, každý sporiteľ sa môže rozhodnúť pre svoju vlastnú investičnú stratégiu. Ak patríte do tej skupiny sporiteľov, ktorí sú aktívni a do mája 2023 neoznámili svoj zámer byť v PIS, sporiť si môžete aj v ďalších fondoch, ktoré DSS spravujú.