• Investičný dotazník
  • Odporúčaná stratégia
  • Doručenie zmluvy

Nezáväzne vyplňte
investičný dotazník

Investičný dotazník je kľúčovým zdrojom informácií, na základe ktorého vám odporučíme vhodné sporenie na dôchodok. Analýza vychádza z dát Národnej banky Slovenska a ďalších otvorených zdrojov. Odporúčanú stratégiu môžete kedykoľvek zmeniť. Vyplnenie vám zaberie len pár minút.

1 / 6

Kedy predpokladáte, resp. plánujete odchod do dôchodku?

Výnosy jednotlivých dôchodkových fondov závisia od dĺžky sporenia – teda koľko rokov budete do konkrétneho fondu vkladať peniaze. Ide o tzv. investičný horizont, čo je vlastne odporúčaná doba investovania.

2 / 6

Aké sú vaše skúsenosti s investovaním?

Vaše skúsenosti s investovaním sú pozitívom, avšak nie sú podmienkou efektívneho sporenia si v druhom pilieri.

3 / 6

Aká je vaša hlavná motivácia sporenia?

Druhý pilier ponúka viacero benefitov. Začínate si sporiť hneď po vstupe a neplatíte nič navyše. Sporíte aj na materskej či rodičovskej dovolenke – príspevky uhrádza štát.

4 / 6

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje váš postoj k vzťahu medzi výnosom a rizikom?

Investovanie je vždy spojené s určitou mierou rizika. Platí pritom, že čím nižšie riziko, tým nižšie výnosy. A naopak: čím viac riskujete, tým vyšší výnos môžete získať.

5 / 6

Ako by ste zareagovali na pokles alebo stratu hodnoty vašej investície, napr. v dôsledku prepadu trhov?

Potrebujeme poznať vašu reakciu na prípadné výkyvy na trhoch, spojené s možnou zmenou hodnoty vašej investície. Pri investovaní dvojnásobne platí, že panika je najhorší radca.

6 / 6

Predstavte si, že zhodnotenie vašej investície je nižšie, ako ste očakávali, prípadne že vaša investícia zaznamenala stratu. Čo by to pre vás znamenalo?

Keďže každá investícia je spojená s rizikom, základom úspechu je rozložiť si riziko a nespoliehať sa výlučne na jeden zdroj.