Slováci sa dočkali zlepšenia penzijného systému - Dôchodok.sk

Slováci sa dočkali zlepšenia penzijného systému

16.02.2023 | 4 minúty čítania

Zásahy politikov, ktorí nepriali druhému pilieru, obrali ľudí o miliardy eur.

Jednofarebná vláda Smeru-SD nebola pri moci ani päť mesiacov, keď poslanci začiatkom augusta 2012 okresali druhý dôchodkový pilier. Premiér Robert Fico dôchodkové sporenie na súkromných účtoch dlhodobo kritizoval a hoci počas vládnutia jeho kabinetu v rokoch 2006 až 2010 druhý pilier po vzore maďarského premiéra Viktora Orbána nezrušili, v roku 2012 zákonodarcovia Smeru-SD znížili príspevky na súkromné sporenie z deväť na štyri percentá zo mzdy. 

Zároveň rozhodli o tom, že s platnosťou od polovice roka 2013 sa väčšina sporiteľov presunula do takzvaných dlhopisových fondov. Zmena mala chrániť ľudí pred finančnými stratami, aké spôsobila hospodárska kríza z roku 2008. Masový presun sporiteľov však spôsobil, že po oživení ekonomiky sa im peniaze zhodnotili omnoho menej, než keby ich mali investované v akciách. A ubehlo takmer desaťročie, kým poslanci v novembri 2022 rozhodli o automatickom zaraďovaní väčšiny pracujúcich do akciových fondov. Zjednodušili taktiež pravidlá prestupu z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej a podporili množstvo ďalších vylepšení.

Koniec akceptačného listu

Na slovenskom trhu pôsobí päť správcovských spoločností, takzvaných DSS: Allianz, NN, Uniqa, VÚB Generali a 365.life. Kto sa v predošlých rokoch rozhodol pre zmenu, musel na pobočke Sociálnej poisťovne, prípadne elektronicky požiadať o takzvaný akceptačný list. Ak sporiteľ menil DSSku raz za rok, bolo vydanie akceptačného listu bezplatné. Pri častejších zmenách si zaň Sociálna poisťovňa účtovala 16 eur.

Zrejme aj akceptačné listy prispeli k tomu, že v roku 2022 zmenilo správcovskú spoločnosť necelých 56-tisíc zo zhruba 1,5 milióna sporiteľov a napríklad v roku 2021 len 41-tisíc.

Od januára 2023 sa však akceptačný list ruší. Po uzavretí prvej zmluvy bude môcť sporiteľ prestúpiť do inej DSS po roku, neskôr dvakrát ročne. Stačí, aby podpísal zmluvu s novou správcovskou spoločnosťou a nasporené peniaze sa mu z pôvodnej DSS presunú do novej. Pri výbere správcovskej spoločnosti a najvhodnejších fondov pomôže rýchlo a bezpečne spoločnosť dôchodok.sk.

O dve až sedem miliárd menej

To, aký je výber najvhodnejšej formy investovania dôležitý, veľavravne ukázala analýza ekonómov Národnej banky Slovenska z roku 2019. Vyplývalo z nej, že ak by väčšina ľudí nemala uložené peniaze len v dlhopisových fondoch, ale aj v akciách, zhodnotili by sa im o dve až sedem miliárd eur. 

Ku koncu roka 2022 pri tom správcovské spoločnosti spravovali približne 12 miliárd eur.

Po novom by podľa prepočtov ministerstva práce mali byť dôchodkové úspory po 40 rokoch sporenia v optimálnom prípade o 64 percent vyššie oproti doterajšiemu nastaveniu druhého piliera.

Nová šanca

Na zdroje priebežného penzijného systému, ktorý má na starosti Sociálna poisťovňa, bude rastúci počet ľudí v penzijnom veku vytvárať čoraz väčší tlak. Kto by chcel o svojej penzii vo väčšej miere rozhodnúť sám, otvára sa mu nová šanca. Do druhého piliera môže od 1. mája 2023 vstúpiť každý vo veku do 40 rokov.

Ľudia, ktorí vstúpia na trh práce prvýkrát, čiže zväčša zrejme začnú pracovať po skončení školy, budú do systému penzijného sporenia na osobných účtoch zaraďovaní automaticky. Bude na nich, či nechajú za seba konať Sociálnu poisťovňu, ktorá ich do šiestich mesiacov priradí do niektorej zo správcovských spoločností, alebo si vyberú sami. Aktivita je nevyhnutná aj v prípade, že by zaradený „novopracujúci“ v druhom pilieri ostať nechcel - o vystúpenie musí požiadať do dvoch rokov.

Presuny peňazí, nižšie poplatky

Každý, kto už v druhom pilieri je, sa má právo ozvať aj pri aktuálnom presúvaní akumulovaných peňazí do iných fondov. Zo svojej DSS by mal dostať začiatkom roka 2023 informáciu, či sa ho presun týka a čo robiť, ak by so zmenou nesúhlasil. Vyjadriť sa je možné do 31. mája 2023.

Zároveň sa redukujú poplatky za správu dôchodkového účtu. Doterajší jednopercentný poplatok z nového príspevku a aj desaťpercentný výkonnostný poplatok sa rušia úplne. Ďalšie poplatky sa menia tak, aby sporiteľovi v dlhodobom horizonte pridali 10 percent.

A od mája 2023 si navyše môžu sporitelia rozložiť peniaze do viac než dvoch fondov.

Ako sa dostať k úsporám?

Po dosiahnutí dôchodkového veku správcovská spoločnosť skontroluje, či má sporiteľ na účte minimálne to, čo sa mu strhávalo z výplaty. Prípadnú stratu by musela doplatiť DSS zo svojho majetku.

Rovnako platí, že s dovŕšením dôchodkového veku si sporiteľ bude môcť polovicu z akumulovaných peňazí vybrať naraz. Zvyšok sa mu bude zhodnocovať a po uplynutí desiatich rokov mu bude produkovať pravidelnú penziu.